Cyngor Caerdydd

Bydd caerdydd.gov.uk yn ôl yn fuan

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ac yn gwerthfawrogi eich amynedd tra bod ein gwefan all-lein.

Dilynwch ni ar Twitter ar Facebook neu ewch i Cardiff Newsroom am y wybodaeth ddiweddaraf.

Mynediad at Gynghorwyr a chyfarfodydd ar Modern.gov neu weddarllediadau o gyfarfodydd.

I gael y cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 ar gyfer Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.


Rhifau cyswllt mewn argyfwng:

  • Cysylltu â Chaerdydd (C2C) - 029 2087 2088
  • Ceir wedi’u parcio’n beryglus – 101
  • Llygredd Sŵn – 029 2087 1650
  • Atgyweiriadau tŷ sy’n bygwth bywyd – 0300 1233 226
  • Argyfwng gofal cymdeithasol oedolion neu blant – 029 2078 8570
  • Argyfwng Priffyrdd neu barciau – 0300 1234 530
  • Awdurdod Harbwr Caerdydd – 029 2070 0234
  • Ystafell Rheoli Traffig – 029 2087 3400

 

Lawrlwythwch y App Caerdydd Gov

Gallwch ddefnyddio ap y cyngor i gael gwybod am eich casgliadau ailgylchu a gwastraff ac i reoli eich treth gyngor.

Itunes GooglePlay